Inspektor Danych Osobowych

Wszelkie wnioski oraz zapytania związane z ochroną Państwa danych osobowych należy kierować do wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych.

Inspektorem danych osobowych MEDICERS Sp. z o.o. jest Prezes Dorota Siwak, nr telefonu 664 737 939 e-mail: d.siwak@medicers.eu.