lek. med. Agnieszka Czopińska

Neurolog z wieloletnim doświadczeniem, która pracowała dla wielu renomowanych placówek medycznych – m.in.  Kliniki Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskie Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Bielańskim, Kliniki Nefrologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szpitala Bielańskiego oraz Kliniki Chirurgii I Angiologii. Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób układu nerwowego.