lek. med. Agnieszka Fiszner-Rdzany

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji pediatrycznej. Odbyła m.in. szkolenia doskonalące „Szczepienia ochronne u dzieci – aktualny stan wiedzy” oraz „Opieka paliatywna w pediatrii”. W latach 2008-2010 przewodniczący koła naukowego przy Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi.