lek. med. Anna Szarla

Odbyła specjalizację w dziedzinie pediatrii, ukończyła Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging (medycyna estetyczna i anti-aging). Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na  kierunku lekarskim. Pracowała m.in. w instytucjach takich jak Klinika Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, NZOZ ''SOTERIA" s.c. w Jaworznie oraz Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. Uczestniczyła w projekcie „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę". W latach 2008-2015 uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach dla lekarzy związanych m.in. z dermatologią, alergologią, medycyną rodzinną, pediatrią, interną, nefrologią, kardiologią, kardiochirurgią oraz komunikacją i budowaniem relacji lekarz-pacjent.