lek. med. Barbara Mazińska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim oraz Wydziału Weterynaryjnego SGGW. Doświadczenie zdobył m.in. w instytucjach takich jak Luxmed, Instytut Urody Marii Claire, Szpitalu Bielańskim w Warszawie, Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie, CMKP Klinice Nefrologii w Warszawie oraz Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.