mgr Elżbieta Mińkowska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W latach 2009-2012 współpracowała jako psychoterapeutka w programie badań nad skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego u osób po wypadkach komunikacyjnych (TRAKT) w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Medicers prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych: agorafobia, napady paniki, fobia społeczna, specyficzne postaci fobii, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia adaptacyjne, stres pourazowy (PTSD) oraz zaburzeń osobowości.