lek. med. Elżbieta Tosik

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, kierunek: medycyna. Pracowała m.in. jako lekarz rezydent medycyny rodzinnej w katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako lekarz rezydent medycyny rodzinnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź- Polesie.