lek. med. Marcin Feliga

Wybitny specjalista chirurgii naczyniowej, specjalizuje się w leczeni żylaków żylaków kończyn dolnych oraz żylaków odbytu przy pomocy techniki laserowej. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, posiada specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Wojskowym Szpitalu Polowym Armii USA w Ramstein i Wojskowym Szpitalu Klinicznym Walter Reed Bethesda w USA, a następnie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej przy ul. Szaserów w Warszawie. Od lat publikuje w prasie specjalistycznej, ma w dorobku m.in. artykuły w czasopismach „Lekarz Wojskowy”, „Przegląd Flebologiczny”, „Merkuriusz Lekarski”.