lek. med. Przemysław Chorobiński

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim z Wydziałem Stomatologii. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Wykonuje biopsje szpiku kostnego, punkcje jamy brzusznej i opłucnej, kardiowersję elektryczną a także obsługuje układ do czasowej, przezżylnej stymulacji serca.