lek. med. Tomasz Urbankowski

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 r. pracuję w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie. Tam odbywam szkolenie specjalizacyjne w zakresie alergologii. Jestem ponadto uczestnikiem studiów doktoranckich, w ramach których prowadzę badanie poświęcone diagnostyce nadreaktywności oskrzeli u chorych z podejrzeniem astmy. Zagadnieniem, któremu poświęcam szczególną uwagę w codziennej praktyce są badania czynnościowe układu oddechowego. Jestem autorem i współautorem 8 prac naukowych z zakresu chorób układu oddechowego.
Wiek przyjmowanych pacjentów: od 18 roku życia