Przejdź do treści

Polityka jakości

,,Dobro Pacjenta najwyższym celem…”

Naczelnym celem Medicers Spółka z .o.o. jest zadowolenie i satysfakcja pacjenta z profesjonalnej opieki zdrowotnej. Naszym pacjentom oferujemy wysokiej jakości usługi z zakresu: diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz rehabilitacji.

Misja

poprawa stanu zdrowia i jakości życia naszych pacjentów poprzez dostarczanie kompleksowej, nowoczesnej opieki zdrowotnej, Realizacja świadczeń medycznych z zachowaniem maksymalnej ochrony Pacjentów oraz Personelu przed szerokim zakresem zagrożeń.

Wizja

Nieustanny rozwój Firmy, która dzięki dużemu zaangażowaniu i inwestycji w rozwój infrastruktury lokalowej, sprzętowej, umiejętnościom operacyjnym i organizacyjnym, wysokim kwalifikacjom personelu i pozostaniu w grupie liderów świadczeniodawców opieki zdrowotnej.

Cele Naszej działalności:

  1. Orientacja na potrzeby pacjentów,
  2. świadczenie usług medycznych zgodnie z najnowocześniejszą wiedza medyczną, wymaganiami w poczuciu etyki zawodowej i odpowiedzialności społecznej,
  3. Systematyczny rozwój i doskonalenie nowoczesnej infrastruktury, sprzętu i urządzeń medycznych,
  4. Wiarygodność – zgodność oferowanych, proponowanych usług ze stanem faktycznym,
  5. Ciągły rozwój z zaangażowaniem i pasją rozwijamy Naszą Spółkę oferując coraz to lepsze usługi i warunki świadczenia usług,
  6. Stawiamy na młodych- pozwalamy na odbywanie staży, praktyk, – dzięki czemu mamy możliwość pozyskania do pracy młodych chętnych i zaangażowanych, dla których medycyna jest pasją,
  7. Wzmacnianie poczucia identyfikacji personelu z placówką poprzez dostępność do szkoleń, system motywacyjny, promowa nie zasad współpracy zespołowej,

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych środków dla realizacji powyższych celów oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dostosowanie Medicers Spółka z o. o. do wymagań i oczekiwań pacjentów. Satysfakcja i zadowolenie odbiorców naszych usług jest dla nas najlepszą rekomendacją gwarantująca rozwój placówki jak również rozwój zawodowy pracowników.

Dorota Siwak, Prezes Zarządu

Warszawa 11.01.2021

Call Now Button