Nasi lekarze 

Lek.med. Tomasz Urbankowski

Alergolog, internista
Biografia zawodowa: 

Od 2014 r. pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie. Tam odbywa szkolenie specjalizacyjne w zakresie alergologii. Jest ponadto uczestnikiem studiów doktoranckich, w ramach których prowadzi badanie poświęcone diagnostyce nadreaktywności oskrzeli u chorych z podejrzeniem astmy. Zagadnieniem, któremu Tomasz Urbankowski poświęca szczególną uwagę w codziennej praktyce są badania czynnościowe układu oddechowego. Jest autorem i współautorem 8 prac naukowych z zakresu chorób układu oddechowego.
Wiek przyjmowanych pacjentów: od 18 roku życia.

Wykształcenie:
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego