Nasi lekarze 

mgr Monika Królikowska

Psycholog

Życiorys zawodowy

Psycholog, psychoterapeutka indywidualna. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, diagnozą psychologiczną, wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową. Prowadzi również: konsultacje dla par, terapię osób po kryzysach psychicznych, posiada doświadczenie w terapii dzieci ze spectrum autyzmu. Związana ze środowiskiem pracy na rzecz osób doświadczających wykluczenia i stygmatyzacji.

Pracuje w podejściu zintegrowanym ze szczególnym  uwzględnieniem pracy w nurcie psychodynamicznym i systemowym, dostosowuje metody pracy i udzielania pomocy adekwatnie do możliwości i trudności pacjenta. Oferuje wsparcie i pomoc psychologiczną m.in. w  zaburzeniach nastroju w tym depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz w zaburzeniach lękowych, nerwicach, zaburzeniach osobowości, chorobach psychicznych.  Zajmuje się  psychoedukacją (szkolenia, warsztaty, treningi dla grup).

Doświadczenie kliniczne opiera na doświadczeniu staży oraz szkoleń i pracy zawodowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Oddziałach: Farmakoterapii oraz  Zapobiegania Nawrotom Choroby, Powiatowym Centrum Zdrowia Szpitala w Otwocku. Związana z pracą środowiskową. Pracowała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego,  Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej, Centrum zdrowia Psychicznego, Stowarzyszeniach pomocy rodzinie. Zaangażowana w Organizacje Samorządowe  działające  w  obszarze aktywizacji zawodowej  osób po kryzysach psychicznych (koordynatorka projektów społecznych). Długoletnia uczestniczka wolontariatu i kierownik wolontariuszy w fundacji. Uczestniczka staży i  kursów zawodowych w tym szkoleń w zakresie   diagnozowania  neuropsychologicznego i opiniowania dla instytucji. Zdobyła doświadczenie pracy zarówno indywidualnej  jak i  w koterapii par.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przestrzega standardów  stosując  Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i poddając się superwizji.

Wykształcenie

Ukończyła Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Społecznej w Warszawie (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz podyplomowy  4,5 roczny  Kurs Psychoterapii  atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego.

LEKARZE DLA CAŁEJ RODZINY